Loading...

Програматор Rain Bird ESP-RZX -230V вътрешен монтаж – 4 станции...

183.00 лв.

Описание

Програматор Rain Bird ESP-RZX -230V вътрешен монтаж – 4 станции
Управление през интернет с Wi-Fi
Лесен за употреба
Програматорът ESP-RZX е разработен, като продукт лесен за употреба. Програмирането по станции позволява независима настройка на всеки клапан; не се налага обясняване на процеса на “програмиране” на крайните потребители, на практика елиминира обратните обаждания за неточности при програмиране. Големият LCD екранпоказва всички стъпки на програмиране за всяка зона по едно и също време. На базата на удобния графичен интерфейс лесно се обясняват и представят възможностите на програматора.
Характеристики на програмирането
Програмиране по зони, дава възможност за независимо програмиране на всяка зона. (Време на поливане по станции, Стартови времена и поливни дни могат да се персонализират по зони)
Функция за улеснено програмиране™ – автоматично копиране на стартови времена и поливни дни от станция 1 към всички останали станции при първоначалното програмиране
6 независими стартови времена по зони
4 поливни дни по зони: Текущи дни от седмицата, нечетни дни, четни дни, цикъл (всеки 1 – 14 дни)
Ръчно поливане по станции или цикъл