Loading...

Разпръсквач Hunter PS ULTRA 10см + дюза SS-530 Side Strip...

5.42 лв.

Описание

Разпръсквач Hunter PS ULTRA 10см + дюза SS-530 Side Strip – 1,5m X 9,1m
Вход на разпръсквача: 1/2″
Дюза
Налягане
Ширина x
Дебит
Модел
Bars
kPa
Дължина
m3/час
l/min
SS-530
Side Strip
1.0
1.5
2.0
2.1
2.5
100
150
200
210
250
2.2 m x 8.5 m
2.4 m x 8.5 m
1.5 m x 9.0 m
1.5 m x 9.0 m
1.5 m x 9.0 m
0.21
0.25
0.29
0.30
0.33
3.5
4.2
4.9
5.0
5.5
Hunter Industries има удоволствието да ви представи
най‐новата си разработка „PS Ultra”.
Дефлекторен разпръсквач със височина на стеблото
10см. Компактен вариант на добре познатият
модел „PS”, идващ с фабрично инсталирани
регулируеми дюзи модели: 10А, 12А, 15А, или 17А
Pro, които имат възможност взаимно да се заменят.
Регулируеми дюзи, повърхностно оребрени за лесна
настройка на желан сектор, добре фиксирани краища
на разпръскване, прецизно количество на дъждуване
според характеристиките в таблицата за различните
модели дюзи. Лесна работа при монтаж и настройка
на PS ULTRA, поради тънкото тяло на разпръсквача.
Този нов модел на тяло на дефлекторен разпръсквач,
обединява в едно: двукомпонентен механизъм,
усилен повърхностен капак, голям вграден в стеблото
филтър с двойна филтрация ( за модели 10 и 15 см
височина стебло)
Допълнително, модели с 5 и 10 см височина на
стеблото са съвместими с тялото на съществуващият
модел „PS” , даващ възможност за бърз и лесен
„upgrade” . Фабрично инсталираните дюзи модел „A
PRO” или вариант на PS ULTRA с транспортна капачка,
позволяват максимална гъвкавост и са избор за
правилният инструмент при професинална работа.